Who we are

We are SIGHT DEFENCE LLC. Our website address is: https://aerodronix.ro/.

Termeni și condiții

Versiunea 1.1, actualizat la 20 mai 2019

  1. Termeni și condiții de utilizare aerodronix.ro

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați acești termeni și condiții în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteți de acord cu acești termeni și condiții.

Conținutul site-ului www.aerodronix.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a Sight Defence S.R.L.. Materialele publicate și conținutul www.aerodronix.ro pot fi utilizate în scop personal, fiind interzisă comercializarea acestora.

Sight Defence S.R.L. nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe www.aerodronix.ro.

Sight Defence S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări în materialele și conținutul www.aerodronix.ro în funcție de schimbările ce au loc cu privire la produsele și serviciile oferite și/sau comercializate.

Sight Defence S.R.L. nu este responsabilă de costurile și/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informațiilor din www.aerodronix.ro.

Sight Defence S.R.L. nu este responsabilă pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncționalități de orice fel ale www.aerodronix.ro.

Sight Defence S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea informațiilor furnizate de terțe părți pe www.aerodronix.ro.

Sight Defence S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul și structura website-ului.

  1. Acord privind Prelucrarea Datelor Clienților, conform GDPR

Acordul privind Prelucrarea Datelor Clienților, conform GDPR poate fi consultat la adresa aerodronix  https://aerodronix.ro/gdpr/ și face parte integrantă din Termeni și Condiții.

 

Terms and conditions

Version 1.1, updated May 20, 2019

  1. Terms and conditions of aerodronix.ro

To use this site, you must read and accept these terms and conditions in full. Continuing to visit this site implies that you agree to these terms and conditions.

The contents of the www.aerodronix.ro site may not be reproduced, modified, transferred, distributed, republished, copied or transmitted in any form, including but not limited to electronic form without the prior written permission of Sight Defence LLC The published materials and the contents of www.aerodronix.ro can be used for personal purposes, it is forbidden to sell them.

The Sight Defence LLC. is not responsible for the damages caused by unauthorized use of the information on www.aerodronix.ro.

Sight Defence LLC reserves the right to make changes to the materials and content of www.aerodronix.ro depending on the changes that take place regarding the products and services offered and / or marketed.

The Sight Defence LLC is not responsible for any costs and / or material loss resulting from the use of the information on www.aerodronix.ro.

The Sight Defence LLC is not responsible for any kind of damage that has occurred as a result of any malfunctions of www.aerodronix.ro.

The Sight Defence LLC assumes no responsibility for the truthfulness of the information provided by third parties on www.aerodronix.ro.

Sight Defence LLC reserves the right to change the content and structure of the website at any time.

  1. Customer Data Processing Agreement – GDPR

Customer Data Processing Agreement –  GDPR can be consulted at https://aerodronix.ro/gdpr/ and is an integral part of the Terms and Conditions.